ลงทะเบียน รับสิทธิพิเศษ
กรุณาเลือกโครงการที่ท่านสนใจ*
รายละเอียดโปรโมชั่น : อย่าพูดดังไป*

โปรโมชั่นดังกล่าว : เริ่ม 8 พ.ค. – 30 มิ.ย. 62  โครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
– แบงค์คอก ฮอไรซอน สาทร – แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง – แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ – แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค – ชาโตว์ อินทาวน์ พระราม 8 – ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2
– ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุวิท 62/1 – คาซ่า ยูเรก้า พระราม 2 – พุทธบูชา – แบงค์คอก เฟ’ลิซ @ สถานีกรุงธนบุรี

เงื่อนไขโปรโมชั่น ค่าแนะนำ
1.ผู้แนะนำ สามารถแนะนำเพื่อน หรือบุคคลอื่น มาซื้อคอนโด จากทาง CMC จะได้รับค่าแนะนำ 30,000 – 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับ ขนาดของห้อง และเงื่อนไขของโครงการนั้นๆ
2.ผู้แนะนำ จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล , หมายเลขโทรศัพท์ , และอีเมล ให้กับทางบริษัทฯทราบ ด้วยช่องทางที่ทางบริษัทฯระบุไว้ ได้แก่ แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อีเมล ไลน์แอด หากไม่ลงทะเบียนมาทางช่องทางดังกล่าวจะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นดังกล่าวนี้ได้
3.ผู้แนะนำจะได้รับ “ค่าแนะนำ” หลังจากผู้ซื้อโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น โดยจะได้รับค่าแนะนำภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วันหลังมีการโอนกรรมสิทธิ์เสร็จ
4. ผู้แนะนำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
5. ค่าแนะนำแยกตามโครงการดังนี้
  : แบงค์คอก ฮอไรซอน สาทร [ค่าแนะนำ 1 ห้องนอน รับสูงสุด 20,000 บาท / 2 ห้องนอน รับสูงสุด 50,000 บาท / ดูเพล็กซ์ รับสูงสุด 100,000 บาท ]
  : แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง [รับค่าแนะนำสูงสุด 100,000 บาท ]
  : แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ [ค่าแนะนำ 1 ห้องนอน รับสูงสุด 20,000 บาท / 2 ห้องนอน รับสูงสุด 50,000 บาท ]
  : แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค [ค่าแนะนำ 1 ห้องนอน รับสูงสุด 15,000 บาท / 2 ห้องนอน รับสูงสุด 30,000 บาท]
  : ชาโตว์ อินทาวน์ พระราม 8 [ค่าแนะนำ 1 ห้องนอน รับสูงสุด 50,000 บาท / 2 ห้องนอน รับสูงสุด 100,000 บาท ]
  : ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2 [รับค่าแนะนำสูงสุด 30,000 บาท ]
  : ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุวิท 62/1 [รับค่าแนะนำ แบบ 2 ห้องนอน สูงสุด 100,000 บาท ]
  : ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 10 [ค่าแนะนำ 1 ห้องนอน รับสูงสุด 50,000 บาท / 2 ห้องนอน รับสูงสุด 100,000 บาท ]
  : คาซ่า ยูเรก้า พระราม 2 – พุทธบูชา [รับค่าแนะนำสูงสุด 30,000 บาท ]
  : แบงค์คอก เฟ’ลิซ @ สถานีกรุงธนบุรี [รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท ]
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่น ท่องเที่ยว 5 ประเทศ
1. ผู้แนะนำจะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยว จำนวน 2 ที่นั่ง เมื่อสามารถแนะนำผู้ซื้อ ให้มาซื้อโครงการของทางบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เมื่อแนะนำครบ 2 ห้อง จะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยว ฮ่องกง จำนวน 2 ที่นั่ง ฟรี
1.2 เมื่อแนะนำครบ 5 ห้อง จะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยว มัลดีฟ จำนวน 2 ที่นั่ง
1.3 เมื่อแนะนำครบ 8 ห้อง จะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยว ฮังการี ออสเตรีย เชก จำนวน 2 ที่นั่ง ฟรี
1.4 เมื่อแนะนำครบ 10 ห้อง จะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยว โมโน อิตาลี (เวนิส) จำนวน 2 ที่นั่ง ฟรี
1.5 เมื่อแนะนำครบ 12 ห้อง จะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยว EUROPE SUNSHINE ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี จำนวน 2 ที่นั่ง ฟรี
2. แพ็กเกจดังกล่าว หากลูกค้าไม่รับ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ตามมูลค่าแพ็กเกจ
3. ผู้แนะนำจะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยว หลังจากผู้ซื้อได้โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
4. ผู้แนะนำจะได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยวภายในระยะเวลา 45 วันหลังจากผู้ซื้อโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ทางบริษัทฯจะเป็นผู้กำหนด วัน เวลา ที่จะเดินทางและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5. แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นรับแทนได้ ทางบริษัทฯจะยึดตาม ชื่อ-นามสกุล ของผู้แนะนำที่ลงทะเบียนมาแล้วเท่านั้น
6. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากแพ็กเกจท่องเที่ยว ผู้ที่ได้รับโปรโมชั่น (ผู้แนะนำ) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
7. มูลค่าแพ็กเกจท่องเที่ยว
1.1 แพ็กเกจท่องเที่ยว ฮ่องกง จำนวน 2 ที่นั่ง [มูลค่า 30,000 บาท] ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
1.2 แพ็กเกจท่องเที่ยว มัลดีฟ จำนวน 2 ที่นั่ง [ มูลค่า 50,000 บาท ] ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
1.3 แพ็กเกจท่องเที่ยว ฮังการี ออสเตรีย เชก จำนวน 2 ที่นั่ง [ มูลค่า 68,000 บาท ] ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
1.4 แพ็กเกจท่องเที่ยว โมโน อิตาลี (เวนิส) จำนวน 2 ที่นั่ง [ มูลค่า 94,000 บาท ] ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
1.5 แพ็กเกจท่องเที่ยว ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี จำนวน 2 ที่นั่ง [ มูลค่า 106,000 บาท ] ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
1.6 แพ็กเกจท่องเที่ยวในข้อ 1.1 – 1.5 รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าที่พักเรียบร้อยแล้ว
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข สถานที่ วันและเวลา ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการคุณภาพ คุ้มค่าคุ้มราคา ทุกทำเล
แบงค์คอก ฮอไรซอน สาทร
แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง
แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ
แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค
ชาโตว์ อินทาวน์ พระราม 8
ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2
ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุวิท 62/1
คาซ่า ยูเรก้า พระราม 2 – พุทธบูชา
แบงค์คอก เฟ’ลิซ @ สถานีกรุงธนบุรี

คอนโด ทุกยูนิต การันตีคุณภาพและความคุ้มค่า ภายใต้ CMC Smart Choice cmc groupLocation cmc groupPricecmc groupQuality cmc groupSurrounding cmc groupService

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
909/1 ซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร : 02-468-9000 (สำนักงานใหญ่)
แฟ็กซ์ : 0-2460-2080 กด 8

Share on facebook
Share on twitter