the-cuvee-tiwanon
ลงทะเบียนออนไลน์ รับสิทธิ์พิเศษ
งบประมาณที่ตั้งไว้*

แนวคิดโครงการ

PHENOMENON OF ARCHITECTURAL PIECE OF LIVE-ABLE ARTS
ปรากฏการณ์ของงานศิลปะเพื่อการอยู่อาศัย
condo the-cuvee tiwanon
ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อโครงการเดอะ คิวเว่ (The Cuve’e)
เจ้าของโครงการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประเภทโครงการคอนโดมิเนี่ยม 33 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 อาคาร
เนื้อที่โครงการ1-3-19 ไร่ (719 ตร.ว.)
ขนาดพื้นที่ขายตั้งแต่ 31.41 – 105.99 ตร.ม.
condo the-cuvee tiwanon
condo the-cuvee tiwanon
สถานที่ตั้งโครงการ

คอนโด ทุกยูนิต การันตีคุณภาพและความคุ้มค่า ภายใต้ CMC Smart Choice cmc groupLocation cmc groupPricecmc groupQuality cmc groupSurrounding cmc groupService

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
909/1 ซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร : 02-468-9000 (สำนักงานใหญ่)
แฟ็กซ์ : 0-2460-2080 กด 8

Share on facebook
Share on twitter